Магазин "haiclub.bg" гарантира поверителността на Вашите лични данни.


Ние Ви гарантираме, че личните данни, въведени при регистрацията в магазина, ще бъдат използвани единствено и само за целите на поръчките и доставките.

Информация на трети лица не се предоставя, освен в случаите, когато сте дали изричното си съгласие за това.